Deze website is deel van www.bruggelokaal.be.

Foto's van Brecht Zwaenepoel

Ga meteen naar de foto's van Brecht Zwaenepoel op Flickr

Hier kun je alle foto's van Brecht op Flickr bekijken...

Bron én tegelijk meer foto's van die avond in Ol Da Folk

Brecht Zwaenepoel

Brecht Zwaenepoel won met zijn afstudeerproject de Innovation Award. (Foto Simon Mouton * artikel uit Brugsch Handelsblad 5/11/2010)

OOSTKAMP - Industrieel ingenieur Brecht Zwaenepoel uit Oostkamp heeft de Innovation Award gewonnen met zijn afstudeerproject aan de KHBO in Oostende. De award werd uitge­reikt door het Ondernemerscentrum Kortrijk en het Innovatiecentrum West-Vlaanderen. „Een mooie erkenning", lacht Brecht, die sinds september werkzaam is bij het energiekennisplatform Power-Link in Oostende.

Brecht Zwaenepoel woont bij zijn ouders Gerolf Zwaene­poel en Greet Roets in de Dalevij­versstraat in Oostkamp. Hij stu­deerde vorig academiejaar aan de KHBO in Oostende af als master in de elektrotechniek met afstu­deerrichting hernieuwbare ener­gie. De titel van zijn masterproef luidt Centrale en decentrale aan­sturing van DSM via Smart Me­ters.

Efficiëntie
„In mensentaal komt het erop neer dat we een systeem ontwikkeld hebben dat toelaat om efficiënter met hernieuwbare energie om te springen", verduidelijkt Brecht Zwaenepoel. „Hernieuwbare ener­gie zoals wind- en zonneënergie is onvoorspelbaar qua productie. Het waait niet altijd even hard en de zon schijn niet altijd. Met het door ons ontwikkelde systeem zullen toestellen die op dergelijke ener­gie werken pas energie gaan ver­bruiken als er daadwerkelijk zon of wind voor handen is. Een zon-neboiler zal pas water warmen als de zon schijnt. Op die manier kan het elektriciteitsnet ontlast wor­den. Momenteel zijn de netten zwaar overbelast. Ons systeem is nodig naar de toekomst toe. Er zal steeds meer beroep worden ge­daan op hernieuwbare energie waardoor   de   netten   nog   meer stroom zullen moeten vervoeren.

Power-Link
Brecht Zwaenepoel is sinds sep­tember werkzaam als, projectinge­nieur bij het energiekennisplat­form Power-Link, dat gevestigd is in het wetenschapspark Green-bridge in Oostende. „Power-Link is een afdeling van de Gentse uni­versiteit", gaat Brecht verder. „Ik heb er ook stage gelopen en heb mijn masterproef gerealiseerd on­der begeleiding van Bert Renders en professor Greet Van Eetvelde van Power-Link, in samenwerking met docent Joan Peuteman van de KHBO."
Aan de Innovation Award is voor Brecht een geldprijs van 500 euro verbonden. „Al is de erkenning dat we met hernieuwbare energie vernieuwend en toekomstgericht bezig zijn veel belangrijker", vindt Brecht.
„Zo'n prijs vormt ook een mooie promotie voor Power-Link en de opleiding hernieuwbare energie aan de KHBO. Hernieuwbare energie vormt mijns inziens zeker en vast de toekomst. En deze prijs is hiervan een bevestiging. Her­nieuwbare energie zit nog altijd in een startfase en mensen moeten er nog aan wennen. Ook op wetge­vend vlak is er nog werk aan de winkel. Maar een weg terug is er absoluut niet meer."
(Arne Franck)